Pure werkt alleen samen met fabrieken die voldoen aan onze Code of Conduct, die in overeenstemming is met de SA8000® criteria.

SA8000® is ‘s werelds eerste controleerbare sociale certificering van normen voor sociaal aanvaardbare werkplekken, in alle industriële sectoren. SA8000® stelt niet alleen normen voor werkplekken, maar onderschrijft ook internationale overeenkomsten, zoals de conventies van de International Labor Organization, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

De SA8000® standaard beslaat sector- en corporate codes, om een gemeenschappelijke taal te creëren voor het meten van naleving van sociale regelgeving en wetten. Wie wil voldoen aan de normen van SA8000® heeft beleid en procedures die de fundamentele mensenrechten van werknemers beschermen. Het managementsysteem ondersteunt een duurzame toepassing van de beginselen van de SA8000® betreffende: kinderarbeid, gedwongen en verplichte arbeid, gezondheid en veiligheid, vrijheid van vereniging en recht op collectieve onderhandelingen, discriminatie, disciplinaire praktijken, werktijden en beloning.

Bekijk de volledige versie van de SA8000.

Download de Code of Conduct van Pure.

s8000