Quickscan Pure Amsterdam

Al uw marketing  materialen en de huidige inkoopwaarde hiervan zijn de basis voor onze quickscan. Door de verschillende items uitsluitend bij specialisten binnen ons internationale leveranciersnetwerk uit te zetten, maken we inzichtelijk welke besparingen mogelijk zijn. Op basis van de quickscan stellen we een plan van aanpak samen waarmee we de gerapporteerde besparingen kunnen realiseren en mogelijke procesverbeteringen kunnen doorvoeren.  Voor de samenwerking met Pure zijn diverse basismodellen mogelijk. Afhankelijk van uw organisatie en het type werk wordt dit ingevuld.  Denk bijvoorbeeld aan detachering, open calculatie, fixed fees en menukaarten.

Onze quickscan omvat in overleg ook een controle op milieutechnische aspecten van de gebruikte materialen. Ook kijken we of door bijvoorbeeld het toepassen van andere materialen en specificaties of met een gewijzigd ontwerp  kosten kunnen worden bespaard. We kijken hierbij niet alleen naar productiekosten, maar ook naar vervolgkosten zoals handling en logistiek.

Uiteraard kopen we ook uw ad hoc opdrachten scherp in. Binnen ons netwerk van leveranciers in Europa en China vinden we de perfecte match tussen kwaliteit, levertijd en inkooptarief.

Koopt u reeds zelf of via een intermediair in het Verre Oosten maar bent u niet altijd zeker van uw zaak? Ook hiervoor kunt u bij ons een quickscan aanvragen. We nemen uw complete inkoopproces onder de loep en adviseren u de eventuele hiaten en verbeterpunten